Technische info

Waarborgen

Elk materiaal dat u bij ons huurt wordt in een propere staat meegegeven. Give A Party zal steeds samen met de klant de huidige staat van de goederen opmaken en reeds aanwezige schade noteren op de verhuurbon om beide partijen te vrijwaren van eventuele discussies achteraf.Voor elk product afzonderlijk wordt er een waarborg gevraagd. De waarborg voor elk product staat genoteerd bij het product zelf.

Transportkosten

Indien u niet in staat bent om de gehuurde goederen af te halen, kunnen wij deze altijd komen leveren. Hieronder vindt u de transportkosten terug.
Afstand (vanuit Wommelgem, 2160)

Bedrag (inclusief BTW):

0-5km : 35euro
5-10km : 45 euro
10-15km : 55 euro
15-20km : 65 euro
20-25km : 75euro
25-30km : 85 euro
30-35km : 95 euro
35-40km : 100 euro
+40km : Prijs op aanvraag
Supplement bij transport van plankenvloer : 7,5euro / 25m²

Betaling

De betaling van de gehuurde goederen en de waarborg dient cash te gebeuren bij afhaling. Indien u dit wenst via overschrijving, dient dit minstens 1 week voor de afhaling op de rekening te staan met vermelding van de gehuurde goederen en de klantnaam. Als de factuur niet tijdig betaald wordt volgens de vastgestelde betaaldatum, zijn wij verplicht een rappel te sturen met een bijkomende kost van minstens € 10,00 afhankelijk van het totaalbedrag.

KBC 731-0245132-85
IBAN : BE89 7310 2451 3285
BIC : KREDBEBB
BTW : BE0834 261 960

Huurperiode

De huurperiode bedraagt maximum 2 dagen. Dit wil zeggen dat u de goederen de dag voordien vanaf 16u kan komen ophalen, en deze terugverwacht worden de dag na uw evenement/feest vóór 10u (hoogseizoen) en vóór 11u (laagseizoen). Indien u langer wenst te huren, kan u altijd een vrijblijvende offerte aanvragen. Voor weekendprijzen (vrijdag-maandag) komt er 30% tot 40% bij.

Ophalen en terugbrengen

Het tijdstip van ophalen en terugbrengen van de goederen zal steeds in overleg gebeuren tussen Give A Party en de klant. Dit zullen we dan ook vermelden op de verhuurbon. Als dit tijdstip niet wordt nageleefd door de klant, wordt er een extra factuur opgemaakt aan 30% van de reeds betaalde bedrag met een minimum van €25,00.

Schadevormen

Bij schadevormen aan de gehuurde goederen zal hiervoor de waarborg worden ingehouden. Indien deze het bedrag voor het beschadigde goed niet dekt, zal Give a Party hiervoor een bijkomende factuur maken aan de huurder. De huurder heeft 14dagen het recht om dit beschadigde goed te komen bekijken/afhalen (Beschadigde statafelhoes).

Wanneer de goederen worden teruggebracht worden deze nagekeken of ze in dezelfde staat zijn en dat er geen ontbrekende goederen zijn. Indien er toch een artikel ontbreekt , zullen wij u contacteren om dit artikel zo snel mogelijk terug te brengen.

Sommige artikelen kunnen niet onmiddellijk nagekeken worden. Hiervoor kunnen we u tot een week na het terugbrengen van de goederen contacteren.

Indien er gebreken zijn aan de goederen, moeten deze de dag van afhaling gemeld worden. Indien deze ons pas later bereiken, gaan wij er van uit dat deze schade is berokken door de huurder zelf.

Wij, als verhuurders, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan materiaal en/of derden tijdens de verhuurperiode. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal totdat dit terug in ons bezit is.

Wij zorgen als verhuurders dat u bij het huren van een partytent/springkasteel voldoende bevestigingsmaterialen krijgt. Zorg er dus voor dat u deze ten volle gebruikt.

Annulatie

Wij proberen steeds te zorgen dat onze klanten tijdig beschikken over hun gehuurde goederen. Annulaties dienen ons  ten laatste 1 week voor de afhaaldatum te bereiken. Indien de annulatie ons pas later bereikt, zullen wij verplicht zijn een factuur te maken gelijk aan 30% van het totaalbedrag van de gereserveerde goederen met een minimumbedrag van € 25,00.

Bij vroeg geboekte bestellingen wordt er steeds een voorschot gevraagd ter hoogte van ongeveer 30% van het totale verhuurbedrag. Bij annulering van de bestelling, heeft Give a Party het recht om dit voorschot in te houden.

Eigendomsrecht

Alle verhuurde goederen blijven van Give A Party.

De huurder is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het moment dat hij de goederen ophaalt, totdat de goederen terug gebracht zijn naar Give A Party, gulkenrodestraat 7 (gebouw 7B) te 2610 Wommelgem.

De huurder is niet toegelaten om zonder toestemming van Give A Party de gehuurde goederen te onderwerpen aan elke vorm van onderverhuur.

Administratiekost

Bij een verhuurbedrag onder de €50, wordt er een administratiekost van €10 bijgerekend.